Kunstenaars


Nieuws Brief
Verschijnt ongeveer 6 maal per jaar.
Ja, ik ontvang graag een nieuwsbrief
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
2100 DEURNE (Antwerpen)
Turnhoutsebaan 277
T +32 (0)3 326 41 77
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
5144 AA WAALWIJK (NL)
(postadres) Sint Antoniusstraat 19 j
T +31 (0)416 33 42 03

"Geluk ligt op straat; je moet er alleen niet overheen stappen" Zo luidt het levensmotto en daaruit voortvloeiend artistieke credo van Mark Brusse. Openstaand voor datgene wat je op je weg vindt. Tegelijkertijd is het ook een vorm van persoonlijk engagement én een levensfilosofie. Er is geen scheiding tussen de mens Brusse en de kunstenaar. Wat hij doet, wil hij zo goed mogelijk doen, in zijn kunstuitingen maar niet in het minst in zijn contacten in de dagelijkse omgeving.

Zie