Kunstenaars


Nieuws Brief
Verschijnt ongeveer 6 maal per jaar.
Ja, ik ontvang graag een nieuwsbrief
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
2100 DEURNE (Antwerpen)
Turnhoutsebaan 277
T +32 (0)3 326 41 77
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
5144 MB WAALWIJK (NL)
Elzenweg 33 a
T +31 (0)416 33 42 03
Peter Struycken
PETER STRUYCKEN (Nederland, °1939)

Peter Struycken gebruikte in 1969 voor het eerst een computer om een kunstwerk te maken. Sinds die tijd vormt dat apparaat een essentieel onderdeel van zijn onderzoek naar het in beeld brengen van structuren. Zijn werk moet op een logische manier tot stand komen, ondubbelzinnig en controleerbaar zijn om inconsequenties te vermijden. Met behulp van de computer kan Struycken aan zijn kunstwerken een onderliggende structuur geven. Vanuit die structuur ontstaat dan een veelheid aan vormen, kleuren en processen die in al hun verscheidenheid toch diezelfde onderliggende structuur gemeen hebben. 

Struyckens werk kan tal van vormen aannemen: schilderijen, tekeningen, ruimtelijke vormen, film, video, vormgeving van binnen- en buitenruimtes vaak met behulp van licht, enz.