83 x 142cm Inv.nr: 8524
gemengde techniek
42 x 77cm Inv.nr: S3829
gemengde techniek