Kunstenaars


Nieuws Brief
Verschijnt ongeveer 6 maal per jaar.
Ja, ik ontvang graag een nieuwsbrief
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
2100 DEURNE (Antwerpen)
Turnhoutsebaan 277
T +32 (0)3 326 41 77
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
5144 AA WAALWIJK (NL)
(postadres) Sint Antoniusstraat 19 j
T +31 (0)416 33 42 03
Willem Hussem
WILLEM HUSSEM (Nederland, 1900-1974)

Nog in 1958 laaide in Nederland een strijd op tegen de abstractie. Dat was toen in Den Haag de Jacob Marisprijs voor de tekenkunst werd toegekend aan een penseeltekening van Willem Hussem. Enkele jaren vóór de tweede wereldoorlog had deze schilder met figuratief werk een solide kwaliteit bereikt, maar hem zelf voldeed het kennelijk niet. Sedertdien en tot het eind van zijn leven streefde hij intuïtief naar een kunst met een bovenpersoonlijke, mogelijk universele betekenis.

Omstreeks 1944 waagde hij zich, onder invloed van Oosterse Kalligrafie, aan spontane, bondige penseelschilderingen: tekens voor kijkers, niet voor lezers. Van daar uit ontwikkelde hij een trant die tijdelijk kon fluctueren door invloeden van buiten - door het vitalisme van Cobra bijvoorbeeld - maar waarmee hij per saldo in onze kunst alleen staat.

De beste doeken hebben een sublieme soberheid en het is Hussem gegeven geweest, in zijn laatste jaren dikwijls zulke resultaten te bereiken. Daarbij bleef hij tot het laatst open staan voor nieuwe indrukken, nieuwe experimenten. Hij zocht ook bij anderen aanwijzingen naar de weg naar een bovenpersoonlijke betekenis.