Rajne Dangova
RAJNE DANGOVA (Macedonië, °1945)

Dat haar werken soms een ‘aha-Erlebnis' oproepen stemt haar tot vreugde: zij wil haar affiniteit met het werk van de groten die zij bewondert, bewust niet onder stoelen of banken steken. Als zich stijlkenmerken manifesteren in het oeuvre van Dangova met het werk van Picasso of van Max Ernst, is dat omdat Dangova meent dat de stijl slechts een middel is, zoals ook de verfkwast en de verf middelen zijn, en in die zin ondergeschikt aan de essentie van het werk, de boodschap, de idee. Inhoudelijk is haar werk volslagen anders, geheel eigen.

De fascinatie van Dangova is enerzijds de absurditeit waarin in het maatschappelijk verkeer verschil gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen, anderzijds is het haar geloof in het feit
(en de behoefte om dat uit te dragen) dat onze toekomst en ons uiterlijk al waren ‘vastgelegd' in dat van onze voorouders. Enerzijds de behoefte dus om de wereld te veranderen, anderzijds de fatale vaststelling dat er weinig veranderd kan worden.

Rajne Dangova woont en werkt in Zwitserland.