Elvira Wersche
ELVIRA WERSCHE (Duitsland, °1948)

De kunst van Elvira Wersche laat zich lezen als een biografie, een biografie in beelden die gekenschetst wordt door een sterk emotioneel engagement. De beelden geven een weerspiegeling van haar eigen ontwikkeling, maar gelijkertijd zijn zij een poging de eigen identiteit te versterken en vorm te geven. In het werk blijft een idealisme terug te vinden, een geloof in verzoening.