DORIEN MELIS (Nederland, 1938-2021)

Haar uitmuntend werk is niet zo gemakkelijk te rubriceren als figuratie of als abstract. Zij is een kunstenares die het modernisme in zekere zin trouw is gebleven. Als een nazaat van Vermeer en een dochter van Mondriaan huldigt zij in haar uitgesproken verheven en daardoor minder spectaculair werk de beginselen van de abstrahering in de kunst. Haar doeken met hun kleurvelden en rijke textuur zouden tot de fundamentele schilderkunst kunnen gerekend worden, ware daar niet dat zij steeds van concrete gegevens vertrekt: gezichten, locaties, voorwerpen, atmosferische stemmingen.
Dorien overleed geheel onverwacht op 11 februari 2021.