Dorothy Zilka
DOROTHY ZILKA (USA, ????)

Haar werk lijkt nauwelijks op wat je verwacht van iemand met Tsjechisch-Amerikaanse-
Italiaanse achtergronden. In eerste confrontatie laat een enkele kijker zich zelfs een ketterse uitlating ontvallen. 'Wat is dit Hollands hoezeer grenst dit aan de Haagse School?' Wie zoiets zegt, onverhoeds, dient zich te verontschuldigen, maar toch: het is, houd mij ten goede, een verschoonbare ketterij en bovendien een - zij het wat laborieus - compliment. Een compliment dat om te veel uitleg vraagt. En inderdaad, het is misschien nog te vroeg in de tijd om een bij uitstek 'eigentijdse' kunstenares in haar gezicht te zeggen dat haar werk grenst aan de Hollandse schilderkunst van 1880. Grenst Long Island aan Den Haag?