Oldrich Tichy
OLDRICH TICHY (Tsjechië, °1959)

Zijn benadering van een binnen- en buitenrealiteit resulteert in schilderijen met krachtige details en symbolen van de visuele wereld, die gelijktijdig, in keuze en manier waarop het motief wordt bekeken, attributen vormen van de aanwezigheid van de mens in de wereld.

Zij vertelt ook over de plaats die de kunstenaar zelf inneemt in zijn existentiële beleving van de wereld in zijn ondoorgrondelijkheid, zijn voortduring, zijn onveranderlijkheid en in de dynamiek van de fenomenen van leven en kunst, kosmos en ritme van de natuur.

De robuuste, kleurrijke en meesterlijk uitgevoerde vormen van de 'echte'wereld zijn een integraal onderdeel van de imaginaire ruimte van een schilderij, waarmee ze een eenheid vormen, een polyfonische archetype uit de symbolische wereld vol betekenislagen.

Tichy_Oldrich, pdf