Jiri Naceradsky
JIRI NACERADSKY (Tsjechië, 1939-2014)

Van begin af aan heeft hij gebruik gemaakt van zijn gevoel voor het groteske en zijn werk is doordrongen van een penetrerende ironie. In de eerste helft van de zestiger jaren was hij aangesloten bij de 'Nieuwe Figuratie' en hij werd al gauw een van de prominentste kunstenaars van die beweging.

Half de zeventiger jaren begon hij aan zijn constructivistische schilderijen, geconcentreerde en onderzoekende doeken. Andere thema's die hem bezighielden zijn stripverhalen, die hij met de nodige ironie benaderde en ook erotische lagen zijn door het oeuvre heen te ontwaren.

Ondanks de diversiteit ogen de werken van Naceradsky als een heldere en logische ontwikkeling.