Johanna van der Ghote
JOHANNA VAN DER GHOTE (België, 1933)

Het oeuvre van Johanna van der Ghote is niet het werk van een beeldend kunstenaar in de oorspronkelijke zin van het woord, veeleer is het een oeuvre van een kunstenaar die zowel gebruik maakt van combinaties en samenvoegingen die eigen zijn aan de moderne kunst, als aan de oude ambachtskunst. De vormen die Johanna van der Ghote op dit kruispunt maakt brengen de blik in een moeilijke positie, want zij onderbreken de vertrouwde beweging van oproep en informatieverstrekking. Door ze te zien ontstaat er voor de kijker een 'holte' en een 'volte': een holte waar het verlangen om te zien zich naartoe kan haasten, een volte waar het plezier van het zien vandaan komt. De beelden van Johanna van der Ghote zijn, hoewel het 'plastieken' zijn, allereerst 'uitingen', en dientengevolge handelingen, die de blik in beweging brengen, waardoor de visuele relatie lijkt op aanraken.