Katharina Opltova
KATHARINA OPLTOVA (Tsjechië, °1957)

Ondanks de ogenschijnlijke abstractie komen de schilderijen van Katharina Opltova voort uit de realiteit. Haar bronnen van inspiratie zijn muziek en natuur. De natuur als ontsnapping aan het stadse leven, de stress en de opgejaagde mens.

De natuur wordt door Opltova ervaren als een plaats waar het mogelijk is zich vrij te voelen, een plaats waar zij het landschap onbevangen tot zich kan laten komen en waar zij naar muziek en natuurschoon kan luisteren.

Soms wordt in haar werk de mens vervangen door de boom. De boom als brug, een symbolische verbinding tussen mens en natuur, hun bestaan en overleven.

Katharina Opltova zoekt in haar schilderijen naar de voortgang en het voortbestaan van de mens, de natuur en het universum.