Dirk Oeghoede
DIRK OEGHOEDE (Nieuw-Guinea, °1944)

Dirk Oeghoede is geboren in Nieuw-Guinea en bracht er zijn jeugd door. In zijn geboorteland is de natuur overweldigend en de mystiek voelbaar. Aan de kunstacademie in Den Bosch kreeg Dirk Oeghoede zijn kunstonderwijs. Maar een westerse kunstenaar is hij niet geworden, het wezen van zijn werk vindt zijn oorsprong in het geboorteland van de kunstenaar.

 Zelf zegt hij erover: "Het denken probeert uit alle macht elk ding te beschrijven, uit te rafelen, onder te verdelen, een naam te geven om zo tot een beeld te komen van het geheel. Het hart streeft ernaar alle dingen samen te voegen, ze onder te brengen in een sfeer van symbolen om het onbegrijpelijke aan te voelen. Mijn werk is een soort samenspraak in beeldende taal tussen deze twee polen. De melodie die door deze beelden ontstaat, de trilling van het koord, gespannen tussen geboorte en dood, denken en voelen, oude kunst en moderne kunst, is de drang om iets te scheppen. Die drang is sterker dan mezelf."