Mieke Dijkstra
MIEKE DIJKSTRA (Nederland, °1967)

De sculpturen van Mieke Dijkstra bestaan in hoofdzaak uit 'objets trouvés', samengesteld en verweven tot geabstraheerde nog herkenbare figuren, dieren en abstracties met menselijke elementen. De ontdekkingen worden in kaart gebracht en krijgen een fysieke vorm, een 'lichaam' dat enerzijds recht doet aan hun oorspronkelijke schuilplaats in het onderbewuste, maar hen tegelijk deel maakt van onze, voor hen wellicht kleurloze en strenge werkelijkheid. Het zijn veelal beelden met niet-expliciete voelbare expressie.

De laatste jaren bestaan de "objets trouvés" in hoofdzaak uit knipsels die als collage worden samengevoegd en bewerkt, waardoor qua vorm een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Inhoudelijk zijn ze een voortzetting en verdieping van het vroegere werk.

Momenteel woont en werkt ze in Antwerpen