Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
2100 DEURNE (Antwerpen)
Turnhoutsebaan 277
T +32 (0)3 326 41 77
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
5144 AA WAALWIJK (NL)
(postadres) Sint Antoniusstraat 19 j
T +31 (0)416 33 42 03
HANS TRUYEN (Indonesië, 1928-2005)

Hans Truijen heeft zich nooit iets aangetrokken van heersende modes, nooit deel uitgemaakt van stromingen of groepen. Vanuit zijn oorspronkelijke bezigheden als glazenier en portrettist, heeft hij pas rond zijn vijfenveertigste definitief voor zijn vrije werk gekozen.

Schilderen is voor hem een therapie om te kunnen leven, in een door hemzelf gecreëerde paradijselijke wereld. Die wereld is volstrekt authentiek, geboren uit een innerlijke noodzaak, en gevoed door een vruchtbare verbeelding met een enorme rijkdom aan motieven.